Triết lý giáo dục

Chúng tôi áp dụng
“TRIẾT LÝ GIÁO DỤC S.T.A.R” hướng đến giáo dục trẻ nhỏ 
có thể thành công với vai trò lãnh đạo
ở môi trường quốc tế.

Tảo sáng

“Phương pháp giáo dục S.T.A.R” là gì?

phương pháp giáo dục độc quyền do Fireball nghiên cứu phát triển. Mục tiêu lớn nhất của FireBall là giáo dục thế hệ trẻ hình thành thói quen rèn luyện cơ thể – nâng cao tầm vóc.

Hiệu quả của phương pháp

Thông qua bóng đá, nuôi dưỡng chỉ số cảm xúc như “EQ – QA – khả năng cần thiết để thành công trong tương lai. Việt Nam được xem là quốc gia đang phát triển và trong quá trình quốc tế hóa, vì vậy khả năng này thật sự cần thiết.

lop-bong-da-tre-em-fireball