Điện thoại hỗ trợ:
0979.121.097

Đăng ký Tư vấn

Tin mới

Tìm hiểu những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo ”Tương Lai” của Ajax Amsterdam
Tìm hiểu những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo ”Tương Lai” của Ajax Amsterdam

Tìm hiểu những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo ”Tương Lai” của Ajax Amsterdam Là một tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Hà Lan, Ajax Amsterdam, một tr...

Lớp bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng Phòng Không Không Quân - Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân
Lớp bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng Phòng Không Không Quân - Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân

Lớp bóng đá trẻ em Hà Nội do trung tâm bóng đá cộng đồng Fireball tổ chức tại sân bóng đá Phòng Không Không Quân Lê Trọng Tấn Th...

Giới thiệu về Trung tâm bóng đá cộng đổng Fireball
Giới thiệu về Trung tâm bóng đá cộng đổng Fireball

Thông qua các khảo sát với phụ huynh, học viên lớp học bóng đá trẻ em, Fireball được giới truyền thông đánh giá là trung tâm dạy...

Lớp học bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng trường Thực Nghiệm Liễu Giai Ba Đình Hà Nội
Lớp học bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng trường Thực Nghiệm Liễu Giai Ba Đình Hà Nội

Lớp học bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng trường Thực Nghiệm Liễu Giai Ba Đình Hà Nội | học bóng đá | lớp bóng đá | lớp đá bóng |...

Thông ti tuyển sinh

Lớp học bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng trường Thực Nghiệm Liễu Giai Ba Đình Hà Nội
Lớp học bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng trường Thực Nghiệm Liễu Giai Ba Đình Hà Nội

Lớp học bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng trường Thực Nghiệm Liễu Giai Ba Đình Hà Nội | học bóng đá | lớp bóng đá | lớp đá bóng | l...

Dạy bóng đá cho trẻ em ở sân bóng Phòng không không quân
Dạy bóng đá cho trẻ em ở sân bóng Phòng không không quân

Dạy bóng đá cho trẻ em ở sân bóng Phòng không không quân, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân Hà Nội | Dạy đá bóng trẻ em | Dạy bóng đá ở Hà ...

Tin mới nhất

Tìm hiểu những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo ”Tương Lai” của Ajax Amsterdam
Tìm hiểu những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo ”Tương Lai” của Ajax Amsterdam

Tìm hiểu những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo ”Tương Lai” của Ajax Amsterdam Là một ...

Lớp bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng Phòng Không Không Quân - Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân
Lớp bóng đá trẻ em Hà Nội - sân bóng Phòng Không Không Quân - Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân

Lớp bóng đá trẻ em Hà Nội do trung tâm bóng đá cộng đồng Fireball tổ chức tại sân bóng đá ...

Giới thiệu về Trung tâm bóng đá cộng đổng Fireball
Giới thiệu về Trung tâm bóng đá cộng đổng Fireball

Thông qua các khảo sát với phụ huynh, học viên lớp học bóng đá trẻ em, Fireball được giới ...